Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Registracijom potvrdujete da ste procitali uslove korišcenja i da ste sagasni sa njima

Opšte odredbe

Korišćenje vebsajta www.tim2.rs (u daljem tekstu „Vebsajt“) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika vebsajta (u daljem tekstu „korisnika“).

Svaki Korisnik je dužan da se pridržava uslova korišcenja.
Zvanično sredstvo komuninikacije između ugovorenih strana je elektronska pošta (u daljem tekstu „Email“).

Prava i obaveze

Vlasnik vebsajta (u daljem tekstu „vlasnik“) je samo posrednik transakcije.
Vlasnik sajta zadržava pravo da izmeni ili dopuni uslove korišćenja uz obaveštenje korisnika.

– Vlasnik može da obriše nalog korisniku i stopira sve transakcije bez povracaja novca/kripto valuta, bez predhodnog obaveštenja ukoliko dode do kršenja Uslova korišcenja.
– Vlasnik se obavezuje da ce transakciju izvršiti u roku od tri dana.
– Vlasnik zadržava pravo da u bilo kom trenutku odbije transakciju uz obaveštenje korisnika putem email adrese, bez navodenja razloga.

– Korisnik ima pravo da zatraži prekidanje transakcije uz povraćaj novca/kripto valuta u vrednosti od 70%.
– Korisnik može da zatraži brisanje svih podataka iz baze podataka, koje je Vebsajt prikupio o njemu.

Zaštita podataka

– Vlasnik ne odgovara za gubitak korisničkih podataka koje su uzrokovane lošom šifrom, deljenjem parametara za pristup i slično.
– Vlasnik sajta prikuplja, koristi, odnosno obrađuje podatke, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.